English
   
 
AGENCIJA ZA PREVOĐENJE I
PODUČAVANJE JEZIKA
 
 
 
 
 
Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova iz oblasti medicine su nas podstakli da organizujemo kurs za profesionalne prevodioce koji žele da usavrše svoje znanje iz oblasti medicine.
 
 
 
 

Preševska 26, Lion, Beograd

E-mail: lexisdinalexis@gmail.com
Mob.tel:+381 (0) 64 20 27 444

 
 
 
Kurs pismenog prevođenja iz oblasti medicine za prevodioce engleskog jezika
 

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova iz oblasti medicine su nas podstakli da organizujemo kurs za profesionalne prevodioce koji žele da usavrše svoje znanje iz oblasti medicine. Neophodno je istaći da diplomirani filolog nije u potpunosti kvalifikovan za prevođenje tekstova iz oblasti medicine, već je potrebno usavršavanje kako bi rad bio na visokom, zadovoljavajućem nivou.

Časove vodi doktor medicine i ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik sa preko 25 godina iskustva u prevođenju i medicini.

Kurs se organizuje u jesenjem, prolećnom i letnjem semestru.

Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Program je koncipiran tako da se obrađuju najaktuelnije temeiz oblasti medicine (interna, hirurgija, anatomija i fiziologija, farmacija).

Tekstovi medicinske terminologije su veoma plaćeni.

Ukoliko želite da usavršite svoje znanje, priključite nam se.

Na kraju kursa se polaže završni ispit i dodeljuje sertifikat o pohađanju kursa.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

  • Fotokopija lične karte
  • Fotokopija diplome o završenom fakultetu
  • Ili potvrda o poznavanju jezika (za one koji nisu filolozi)
  • Za sve informacije pozovite nas na navedene telefone ili pošaljite e-mail.
 
  design by NormaReclamare