English
   
 
AGENCIJA ZA PREVOĐENJE I
PODUČAVANJE JEZIKA
 
 
 
 
 
Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova iz oblasti medicine su nas podstakli da organizujemo kurs za profesionalne prevodioce koji žele da usavrše svoje znanje iz oblasti medicine.
 
 
 
 

Preševska 26, Lion, Beograd
(iza VI beogradske gimnazije) Mirijevo

E-mail: lexisdinalexis@gmail.com
Mob.tel:+381 (0) 64 20 27 444

 
 
 
Kurs pismenog prevođenja iz oblasti medicine za prevodioce engleskog jezika
 

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju tekstova iz oblasti medicine su nas podstakli da organizujemo kurs za profesionalne prevodioce koji žele da usavrše svoje znanje iz oblasti medicine. Neophodno je istaći da diplomirani filolog nije u potpunosti kvalifikovan za prevođenje tekstova iz oblasti medicine, već je potrebno usavršavanje kako bi rad bio na visokom, zadovoljavajućem nivou.

Časove vodi doktor medicine i ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik sa preko 25 godina iskustva u prevođenju i medicini.

Kurs se organizuje u jesenjem, prolećnom i letnjem semestru.

Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Program je koncipiran tako da se obrađuju najaktuelnije temeiz oblasti medicine (interna, hirurgija, anatomija i fiziologija, farmacija).

Tekstovi medicinske terminologije su veoma plaćeni.

Ukoliko želite da usavršite svoje znanje, priključite nam se.

Na kraju kursa se polaže završni ispit i dodeljuje sertifikat o pohađanju kursa.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

  • Fotokopija lične karte
  • Fotokopija diplome o završenom fakultetu
  • Ili potvrda o poznavanju jezika (za one koji nisu filolozi)
  • Za sve informacije pozovite nas na navedene telefone ili pošaljite e-mail.
 
  design by NormaReclamare