U Agenciji za prevođenje Lexis pored pisanih prevoda obezbeđujemo i usluge simultanog i konsekutivnog prevođenja sa srpskog na engleski, nemački, francuski, bugarski, albanski, turski, slovenački, hrvatski i makedonski i obrnuto.

Prevode rade ovlašćeni prevodioci sa iskustvom u usmenom prevođenju iz više oblasti.

Naše usluge obuhvataju:

  •  konferencijsko prevođenje
  •  prevode na sudu
  •  prevode na poslovnim sastancima
  •  prevod pri zaključenju braka
  •  pomoć pri kontaktu u različitim organizacijama, bankama, susretima
  •  doček inostranih poslovnih partnera na aerodromu

Ukoliko vam je potrebno simultano i konsekutivno prevođenje pošaljite upit sa osnovim informacijama o prevođenju kao što su:

  •  jezik na koji se prevodi i broj prevodioca koji je potreban
  •  mesto održavanja prevoda
  •  početak i trajanje prevođenja
  •  tema

Cena se obračunava po 1h

Početak prevođenja se računa od trenutka dolaska prevodioca na mesto prevođenja do kraja prevođenja.

Pozovite nas ili pošaljite mejl, javićemo vam se odmah.

Za usmeno prevođenje tokom konferencija, seminara ili sastanaka najavite se na vreme, kako bismo mogli da organizujemo za vas najbolje rješenje.

Naši visokoobrazovani konferencijski i simultani profesionalni prevodici s dugogodišnjim iskustvom omogućuju opuštenu i neopterećenu komunikaciju u svakoj poslovnoj situaciji.

Svi naši prevodici su stručni, savesni, odgovorni i profesionalni. Naši sudski i konferencijski prevodioci koji se za svaki angažman temeljno pripremaju i usvajaju stručnu terminologiju.

Simultani i konferencijski prevodioci su posebno stručno osposobljeni za ovaj vid prevođenja jer zahteva veliku koncentraciju. Iz tog razloga simultani i konferencijski prevodioci rade u paru i smenjuju se svakih pola sata u proseku.

Agencija za prevođenje Lexis

Saznajte kako je lako doći do prevoda

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač je profesionalni prevodilac, ovlašćen od strane suda koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalnom dokumentu. Naši ovlašćeni sudski tumači rade prevode sa overom u najkraćem roku – bez obzira na to da li je reč o ličnim dokumentima, ugovoru ili sličnom tekstu.

Sudski tumač za francuski

Naša agencija brine o zadovoljstvu klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom usluga. Iz tog razloga, radimo sa kvalifikovanim i profesionalnim sudskim tumačima i prevodiocima. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi koji su dobri poznavaoci terminologije.

Profesionalni prevodi

Prevodilački tim agencije obezbeđuje prevode sa engleskog, francuskog, albanskog, bugarskog, slovenačkog, hrvatskog i makedonskog jezika. Vrhunski stručnjaci, takođe, prevode tekstove sa jednog stranog jezika na drugi.