NAJBRŽI I NAJPOVOLJNIJI PREVODI SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA

Sudski tumač je profesionalni prevodilac, ovlašćen od strane suda koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalnom dokumentu.

Naši ovlašćeni sudski tumači rade prevode sa overom u najkraćem roku – bez obzira na to da li je reč o ličnim dokumentima, ugovoru ili sličnom tekstu.

Sudski tumač garantuje da je izdat overeni prevod dokumenta istovetan sa originalom koji je primio/la.

 • SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA FRANCUSKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA ALBANSKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENAČKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA HRVATSKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA MAKEDONSKI
 • SUDSKI TUMAČ ZA BUGARSKI
 • PROFESIONALNI PREVODI - SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA ILI BEZ U KRATKOM ROKU SA DOSTAVOM

Naši saradnici su ovlašćeni tumači sa važećom licencom izdatom od nadležnog državnog organa.

Naši sudski tumači vam stoje na usluzi u kada je potreban:

 •  prevod sudskog tumača
 •  izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja.
 •  lektura i korektura teksta

Sudski tumač radi prevod ličnih dokumenata kao što su izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, državljanstva, diplome, svedočanstva, dodaci diplome, diplomski radovi, prepis ocena i nastavni plan, biografije, zahtevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, bilansi stanja i uspeha, medicinski nalazi i dr.

Tumači sa kojima sarađujemo su ovlašćeni od strane nadležnog organa, tako da možete biti sigurni u kvalitet prevoda.

Naša agencija brine o zadovoljstvu klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom usluga. Iz tog razloga, radimo sa kvalifikovanim i profesionalnim sudskim tumačima i prevodiocima. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi koji su dobri poznavaoci terminologije iz oblasti koju prevode.

Ukoliko vam je potreban hitan prevod, obratite nam se sa sigurnošću da ćete dobiti najbrži i najpovoljniji overeni prevod u Beogradu.

Agencija za prevođenje Lexis obezbeđuje pisani prevod, overu sudskih tumača, kao i lekturu tekstova.Trudimo se da pored vrhunske stručnosti, tačnosti i profesionalnosti održimo i najpovoljnije cene za naše klijente.Naše usluge prevođenja, osim kvaliteta, odlikuju i prihvatljive cene i profesionalan odnos sa svim našim klijentima i partnerima.

Prevodilačka agencija Lexis osnovana je sa ciljem da svojim klijentima u najkraćem roku pruži svaku vrstu prevodilačkih usluga vrhunskog kvaliteta.

Prevodilački tim agencije obezbeđuje prevode sa engleskog, francuskog, albanskog, bugarskog, slovenačkog, hrvatskog i makedonskog jezika. Vrhunski stručnjaci, takođe, prevode tekstove sa jednog stranog jezika na drugi.

Sudski tumači za određeni jezik su prevodioci ovlašćeni od strane nadležne institucije. „Prevodilac ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm, koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca.“ (preuzeto iz Pravilnika o stalnim sudskim tumačima)

Posao sudskog tumača i prevodioca veoma ozbiljan, složen i odgovoran i često zahteva dosta istraživačkog rada.

Materijal koje je potrebno prevesti možete skenirati ili slikati i poslati na mejl.

Agencija za prevođenje Lexis

Saznajte kako je lako doći do prevoda

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač je profesionalni prevodilac, ovlašćen od strane suda koji svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalnom dokumentu. Naši ovlašćeni sudski tumači rade prevode sa overom u najkraćem roku – bez obzira na to da li je reč o ličnim dokumentima, ugovoru ili sličnom tekstu.

Sudski tumač za francuski

Naša agencija brine o zadovoljstvu klijenata, a zadovoljstvo klijenata se ostvaruje samo vrhunskim kvalitetom usluga. Iz tog razloga, radimo sa kvalifikovanim i profesionalnim sudskim tumačima i prevodiocima. Sudski tumači naše agencije su diplomirani filolozi koji su dobri poznavaoci terminologije.

Profesionalni prevodi

Prevodilački tim agencije obezbeđuje prevode sa engleskog, francuskog, albanskog, bugarskog, slovenačkog, hrvatskog i makedonskog jezika. Vrhunski stručnjaci, takođe, prevode tekstove sa jednog stranog jezika na drugi.